Daniela

GalerijaSazinies ar mums!

Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai 2016/679, uzņēmums SIA “MOON AGENCY” saņem, 2 gadus uzglabā un apstrādā manis nodotos personas datus (Vārdu, e-pastu, un tālruņa numuru), ar mērķi nodrošināt saziņu. Piekrītot datu apstrādei, tieku informēts, ka mani personas dati netiks nosūtīti citiem ES uzņēmumiem, vai uz trešo valsti, vai starptautisku organizāciju. Apzinos savas tiesības saistībā ar manu personas datu dzēšanu, labošanu, apstrādes ierobežošanu, u.c. (vairāk info: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG)Lūdzu norādiet korektu e-pasta adresi!

Jūsu ziņa ir nosūtīta!